Діяльність ГО «Творити добро»

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Статут

Миколаївська обласна громадська організація «Творити добро» є місцевою громадською організацією, яку створено у результаті волевиявлення громадян, що об’єдналися на підставі спільних інтересів та здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», чинного законодавства України та даного Статуту.

Діяльність ГО «Творити добро» ґрунтується на добровільній участі, рівноправ’ї її учасників, самоуправлінні, законності і гласності.
Миколаївська обласна громадська організація «Творити добро» створена та зареєстрована 22.07.2010 року. Головою організації є Біліченко Олександр Степанович. Веб – сайт організації: https://dobro.mnau.edu.ua/
Основною метою діяльності ГО «Творити добро» є – об’єднання молоді для забезпечення розвитку патріотичної, свідомої, культурної особистості шляхом сприяння самореалізації наукового, творчого й організаційного потенціалу та організації їх ефективного господарювання.
Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, віком від 14 років, які беруть участь у реалізації статутних завдань, визнають та виконують вимоги Статуту.
Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, закладів, громадські Організації, які підтримують діяльність Організації.
Завдання ГО «Творити добро»:
– Об’єднати молодь та членів Організації для задоволення та захисту своїх законних інтересів.
– Визначити та обґрунтувати пріоритетні напрями розвитку молодіжної політики, концептуальних проблем та здійснювати пошук ефективних механізмів їх вирішення.
– Розроблення та реалізація конкурсів, фестивалів та проектів у різних напрямах діяльності.
– Співробітництво з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на: суспільно-економічний розвиток та демократизацію українського суспільства.
– Всебічна підтримка молоді в розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях людської діяльності.
– Захист цільових економічних інтересів української молоді, сприяння вирішенню соціальних та побутових проблем.
– Вплив на духовний та фізичний розвиток молоді, виховання у них почуття патріотизму.
– Налагодження зв’язків з міжнародними молодіжними організаціями.
– Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.
– Сприяння в організації та проведенні: лекцій, семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів, індивідуальних консультацій, круглих столів тощо у співробітництві з громадянами та комерційними організаціями.
– Формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді.
– Всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців у галузі сільського господарства, енергетики, економіки, екології, управління тощо.
– Сприяння формуванню громадянської свідомості молоді, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях.
– Сприяння у виданні інформаційної, навчальної, методичної літератури з метою інформування населення щодо діяльності Організації.
– Співробітництво у напрямі реалізації спільних проектів, грантів з усіма зацікавленими установами, культурними, науковими та просвітніми закладами, громадськими об’єднаннями, спортивними організаціями, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном.
– Розвиток обміну інформацією із закордонними й міжнародними неурядовими організаціями за допомогою публікацій інформаційних листків, брошур, мережі Інтернет, співробітництва із засобами масової інформації та іншими способами.
– Сприяння становленню, функціонуванню, розвитку, діяльності та координації дорадчої діяльності в Миколаївській області шляхом використання інтелектуального потенціалу членів Організації.
Напрямки діяльності ГО «Творити добро»:
1. Волонтерська діяльність. Членами організації проводяться соціальні акції «Поважайте старість», «Лист Святому Миколаю», до Дня Перемоги у Другій світовій війні, благодійна акція «Осінній бал добра» та благодійна акція до Міжнародного дня інвалідів.
2. Просвітницька – проведення акцій в м. Миколаєві та Миколаївській області «Ми за життя» до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, «Запобігання торгівлі людьми в Україні», присвячених до Дня Чорнобильської катастрофи.
3. Опікунська. Члени організації опікуються Міським притулком для громадян похилого віку та інвалідів Заводського району міста Миколаєва; Привільнянською школою-інтернатом (Миколаївська область).
Благодійні заходи:
– Адресна допомога людям похилого віку: прибирання осель, придбання продуктів харчування та ліків, прибирання могил, в т.ч. забутих солдат.
– Акції «Чистий двір – кожній бабусі», «Жити заради майбутнього», «Серце до серця», «Листи Святому Миколаю», «Кишеньковий збір коштів», «Великодні кошики», «Свічкова хода».
– Вітання з Днем народження людей похилого віку Заводського району та мешканців Міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів, облаштування ландшафтного парку.
– Облаштування території Миколаївської обласної дитячої лікарні та опікування хворих онкологічного відділення дитячої лікарні.
Просвітницько–культурні заходи:
– Концерти, конкурси, виставки, зустрічі з молоддю, людьми похилого віку та обмеженими можливостями.
– Проведення історичних досліджень та заходів по збереженню пам’яті.
– Пошук та опрацювання історичних матеріалів, розміщення їх в музеї МНАУ.
– Проведення семінарів, тренінгів та навчання з правових, соціально-психологічних, оздоровчих і професійних аспектів.
– Співпраця з громадськими організаціями, державними установами та фондами, такими як: Миколаївський національний аграрний університет, Миколаївська обласна державна адміністрація, Український жіночий фонд, МФ «Відродження», ММГО Фонд розвитку м.Миколаєва, МО «Нова генерація», Центр соціальних програм компанії «РУСАЛ», МФ «Взаєморозуміння і толерантність», громадська організацію волонтерів та іншими.
За період своєї діяльності існування було реалізовано такі проекти:
1. Першим проектом, який був реалізований нашою організацією став «Облаштований дворик – мрія студентів Миколаївського національного аграрного університету», за допомогою цього проекту було облаштовано студентський дворик біля гуртожитку №2 університету, який ще з перших днів відкриття радував студентів університету.
2. Наступний проект – «Організація дозвілля», підтриманий громадською організацією «Нова генерація». В рамках реалізації проекту проведено святковий концерт із запрошенням артистів, що дуже сподобався всім присутнім.
3. «Сільським студентам – гідні умови проживання в гуртожитку», була створена сучасна пральна кімната в гуртожитку №2.
4. «Школа молодого лідера». Його метою було залучення активної молоді до волонтерської роботи, формування в них лідерських якостей.
5. «Облаштований лікарняний дворик – мрія дітей Миколаївської області», встановлення дитячого майданчика на території Миколаївської обласної дитячої лікарні.
6. «Лист Святому Миколаю», придбання солодощів та іграшок для дітей-сиріт всіх шкіл-інтернатів області.
7. «Оселя затишку і тепла», проводилася перевірка умов проживання студентів у всіх студентських гуртожитках міста.
8. Нещодавно завершилася реалізація проекту «Зв’язок між поколіннями», метою якого є поєднання інтересів молоді й людей похилого віку в творчій активності, оздоровчій та волонтерській діяльності, організації дозвілля в клубах за інтересами.
9. На даному етапі реалізовується проект програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, який фінансується Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.
10. Реалізовується проект «Поєднання інтересів молоді та людей похилого віку», Фонд Майбутнього України.
11. Реалізовується проект на створення кооперативу «Добробут села», ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».
Одним із напрямів роботи організації є волонтерська діяльність. Постійно проводяться соціальні акції «Поважайте старість», «Лист Святому Миколаю», «Ми за життя» до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, «Запобігання торгівлі людьми в Україні», до Дня Чорнобильської катастрофи, присвячених до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, благодійна акція «Осінній бал добра» та благодійна акція до Міжнародного дня інвалідів.
Для вирішення важливих питань громадського життя міста та області представники Миколаївської обласної громадської організації «Творити добро» увійшли до складу громадської ради міста, Молодіжної міжпарламентської асамблеї України. Ми взаємодіємо та співпрацюємо з відповідними державними, громадськими та благодійними організаціями:
+ Громадська рада при Миколаївському міському голові;
+ Департамент праці та соціального захисту населення;
+ Центр соціальних ініціатив компанії «РУСАЛ»;
+ Молодіжна міжпарламентська асамблея України.
Напрямками діяльності ГО «Творити добро» є:
+ Об’єднати молодь та членів Організації для задоволення та захисту своїх законних інтересів;
+ Розроблення та реалізація конкурсів, фестивалів та проектів різних напрямках діяльності;
+ Всебічна підтримка молоді в розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях людської діяльності;
+ Співробітництво у напрямку реалізації спільних проектів, грантів з усіма зацікавленими установами, культурними, науковими, спортивними організаціями, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
+ Сприяння становленню, функціонуванню, розвитку, діяльності та координації дорадчої діяльності в Миколаївській області шляхом використання інтелектуального потенціалу членів Організації.

Творити добро

 

grIvPa4Pfxs

Вас вітає організація “Творити добро”